Yoast SEO – práce s příspěvky a stránkami

Plugin Yoast SEO vám pomůže s optimalizací pro vyhledávače v redakčním systému WordPress a my se v tomto článku zaměříme na jeho nástroje pro práci s příspěvky a stránkami (SEO analýzu a analýzu čitelnosti). Ve stručnosti si také ukážeme možnost nastavení úryvku pro sociální sítě. Základnímu nastavení pluginu jsme se věnovali v minulém článku.

Takto vypadá widget Yoast SEO, po vložení nadpisu a obsahu do příspěvku se změny projeví i v tomto widgetu. Naleznete jej pod každým článkem i stránkou.

Yoast SEO widget pod článkem

Tento nástroj je velkým pomocníkem, avšak trpí i jedním menším nedostatkem. Analýza Yoast SEO prozatím nebere v potaz český jazyk a jeho skloňování, přestože velké vyhledávače tento jazykový jev dávno znají. V praxi to znamená, že analýza zohledňuje v článku slova pouze v tom tvaru, v jakém je uvedete jako hlavní klíčovou frázi. Widget Yoast SEO pod článkem vám tak někdy může ukázat horší skóre, než jakého reálně dosáhnete ve vyhledávači.

Nastavení Yoast SEO
Série článků o nastavení pluginu Yoast SEO.

Hlavní klíčové slovo

Do tohoto pole uvádíte frázi, která nejlépe vystihuje obsah vašeho příspěvku. Jinými slovy cílíte na tuto frázi a chcete, aby vám díky ní chodila návštěvnost z vyhledávačů Google.cz a Seznam.cz. Od této fráze se budou odvíjet veškerá další doporučení ohledně SEO, která vám plugin dá. Obecně se doporučuje volit konkrétnější výrazy. Vyberte takovou frázi, kterou jste zároveň schopni zahrnout do úvodu + meta popisu a která tam bude působit přirozeně.

Yoast SEO - Hlavní klíčové slovo
Yoast SEO widget – hlavní klíčové slovo

Google preview

Vyhledávač Google je nejpoužívanější na světě a pravděpodobně i vám z něj bude plynout větší návštěvnost než z jiných vyhledávačů. V další části widgetu můžete nastavit, jak se bude zobrazovat váš článek ve výsledcích vyhledávání (ang. SERP) právě v Google.

Yoast SEO vám umožní nastavit, co přesně se má Google zobrazit ve vyhledávání: SEO nadpis, meta popis a případně i slug. Toto nastavení je poměrně důležité, mnohá doporučení (= Problémy, Vylepšení a Dobré výsledky ve Výsledcích analýzy níže) se odvíjejí od frekvence klíčového slova na různých místech v článku vč. meta popisu.

Pro editaci klikněte na tlačítko Upravit náhled.

Google preview ve vidgetu Yoast SEO pod článkem
Google preview ve widgetu Yoast SEO pod článkem
 • SEO nadpis (title)
  Zde se projeví základní nastavení, která jsme vám popsali v minulém článku. Do vzoru nadpisu lze dále vložit např. kategorii nebo je možné změnit oddělovač. Pod každým příspěvkem pak můžete meta titulek zcela pozměnit podle potřeby např. přidat libovolný text. Oranžový/zelený ukazatel vám ukáže vhodnou délku nadpisu.
 • Slug
  Slug je součást pěkné URL adresy, která má odrážet téma článku. Tuto část URL adresy článku však raději upravujeme přímo v editoru příspěvků.
 • Meta popis (description)
  Hlavní myšlenka článku by se měla objevit v meta popisku spolu s hlavním klíčovým slovem. Ideálně by měl být popis stejný jako úvod (resp. jeho část). Oranžový/zelený ukazatel vám ukáže vhodnou délku popisu.
Yoast SEO widget - Analýa SEO - Google preview
Google preview – zvýrazněná pole pro úpravu náhledu

SEO Analýza, její doporučení a výsledky

Ihned pod částí Google preview se nachází část SEO analýza. V této části najdete nejdříve několik doporučení k vašemu článku a poté výsledky analýzy provedené na základě hlavního klíčového slova, které jste zadali úplně nahoře.

Můžete postupovat dle doporučení a příspěvek krok po kroku směrovat k lepší optimalizaci. Pro představu uvádíme některá důležitá doporučení.

 • Odkazy – interní i externí, v každém článku by měl být minimálně jeden od každého.
 • Klíčová slova v úvodu – v prvním odstavci a nejlépe v první větě.
 • Klíčová fráze v meta description – tedy v meta popisu (vizte výše).
 • Klíčová fráze v nadpisu.
 • Keyphrase density – počet užití klíčové fráze v článku a počet doporučených výskytů s ohledem na délku článku.
 • Atributy alt u obrázků – popisky obrázků v článku, alespoň některé z nich by měly obsahovat klíčová slova.

Klíčový obsah

Zde můžete označit příspěvky, které považujete na svém webu za klíčové a chcete, aby se ve vyhledávačích umístily co nejvýše. Klíčový obsah = kvalitní a informačně bohatý obsah, pro který platí přísnější pravidla. Více se můžete dočíst na stránkách Yoast v článku What is cornerstone content?.

Yoast SEO widget - Analýa SEO - Klíčový obsah
Yoast SEO widget – Analýza SEO – Klíčový obsah

Analýza čitelnosti

V druhé záložce widgetu (Čitelnost) vám Yoast SEO poradí, jak strukturovat příspěvky, aby se návštěvníkům lépe četly. Ohled se bere na délku vět, délku odstavců a jejich oddělování pomocí nadpisů nižších úrovní.

 • Délka vět – doporučuje max. 25% vět v příspěvku delších než 20 slov.
 • Nadpisy nižších úrovní – v případě delších textů se doporučuje oddělovat celky podnadpisy.
 • Délka odstavců – pro 1 odstavec se doporučuje maximum 150 slov. Delší odstavce rozdělte nebo zkraťte.

Příliš dlouhé odstavce a věty si můžete zvýraznit pomocí ikonky vpravo.

Sociální sítě

V této poslední záložce můžete nastavit jiný náhled článku pro sdílení na sociálních sítích, např. pro Facebook můžete změnit název, popis i obrázek.

Widget Yoast SEO pod příspěvky a stránkami
Widget Yoast SEO pod příspěvky a stránkami

Napsat komentář