Co to je SEO a proč by vás optimalizace nalezitelnosti měla zajímat

V našem prvním dílu o SEO (v českém prostředí se často užívá i výraz optimalizace pro vyhledávače) vás seznámíme s tím, o co se vlastně jedná a proč je český ekvivalent významu zkratky SEO nepřesný. V dalších dílech pak půjdeme do hloubky a poradíme vám, co můžete udělat v rámci optimalizace pro své vlastní stránky i vy.

Search Engine neznamená jen internetový vyhledávač

Hojně užívaná zkratka SEO pochází z angličtiny, konkrétně ze slov Search Engine Optimization. Pokud nevidíte slova search engine poprvé, možná vás už napadla myšlenka, že český výraz optimalizace pro vyhledávače zcela nevystihuje význam anglického originálu. Lidé z oboru dokonce tento nepřesný překlad považují za zavádějící.

Problém tkví v tom, že anglické search engine neznamená pouze internetový vyhledávač jako takový, ale jakýkoli software, který umí v internetu vyhledávat, což jsou např. různé katalogy. Dalším nešvarem, s nímž se můžete v českém prostředí setkat, je spojení SEO optimalizace. Když však znáte význam této zkratky, sami vidíte, že se jedná o naprostý nesmysl. Optimalizovat optimalizaci mohou jen lidé, kteří věnovali problematice sotva pár minut.

Základy SEO
Série článků kde se podíváme na základy SEO

Nikoli optimalizace pro vyhledávače, ale optimalizace nalezitelnosti

Procesy, které pod SEO spadají, nepředstavují optimalizaci jen pro vyhledávače typu Google a Seznam. Nejde jen o to, aby vaše stránky vnímal jeden jediný, byť většinou používaný vyhledávač. SEO znamená optimalizaci vaší stránky pro všechny vyhledávací softwary a tedy i ovlivňování její viditelnosti v neplacené části výsledků vyhledávačů. Pomocí SEO se tedy snažíte svou stránku upravit tak, aby ji vyhledávače zobrazovaly častěji a výše.

Jednoduše bychom mohli místo optimalizace pro vyhledávače používat spojení optimalizace nalezitelnosti na internetu.

Pro úplnost můžeme ještě přidat definici, kterou momentálně (k 10/2021) uvádí anglická Wikipedie:

Search engine optimization (SEO) is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search engines. SEO targets unpaid traffic (known as „natural“ or „organic“ results) rather than direct traffic or paid traffic. Unpaid traffic may originate from different kinds of searches, including image search, video search, academic search, news search, and industry-specific vertical search engines.

Do češtiny to můžeme přeložit takto:

SEO je proces zlepšování kvality a kvantity návštěvnosti webových stránek z vyhledávacích softwarů (nejen internetových vyhledávačů). SEO se zaměřuje spíše na neplacenou návštěvnost (tzv. „přirozené“ nebo „organické“ výsledky) než na přímou nebo placenou návštěvnost. Neplacená návštěvnost může pocházet z různých druhů vyhledávání, a to včetně vyhledávání obrázků a videí, akademického vyhledávání, vyhledávání zpráv a speciálních vyhledávačů zaměřených na konkrétní odvětví.

A když už jsme u toho, tak česká Wikipedie již také zmiňuje SEO nejen jako optimalizaci pro vyhledávače, ale také jako optimalizaci nalezitelnosti (k 10/2021):

Jako optimalizace pro vyhledávače nebo též optimalizace nalezitelnosti[1] či zkráceně SEO, anglicky search engine optimization se označují metody, které mají za cíl, aby se určená URL zobrazovala na předních místech vyhledávačů. Získání přední pozice ve výsledcích vyhledávání (odkaz na stránku bude zobrazen mezi prvními) zvyšuje šanci získání četnějších a zároveň cílených návštěvníků. Některé techniky SEO se provádí přímo na dané stránce (on-page SEO), některé mimo tuto stránku (off-page SEO).

Myšlenka to není nijak nová, kupříkladu Marek Prokop mluvil o tom, že „SEO není optimalizace pro vyhledávače“ už v roce 2009 (článek najdete zde), o pár let později na to upozornili např. i Pavel Ungr (zde), Jan Tichý a další specialisté. Nepřesný český překlad a definice si ale žijí vlastním životem a dnes se nad tím už málokdo pozastavuje. Spojení optimalizace pro vyhledávače prakticky zlidovělo, a to i proto, že mnoho lidí považuje SEO za nástroj či nástroje, jak se zalíbit Googlu. Mnoho článků, které v posledních letech jejich autoři publikují, kvůli tomu působí kostrbatě. Platí to zejména pro jejich úvody a nadpisy, které nejsou psané pro čtenáře, ale právě pro roboty. Tomuto problému jsme se rozhodli věnovat i jeden samostatný článek z tohoto seriálu, odkaz na něj najdete v soupisu v úvodu příspěvku.

SEO má blíže k marketingu než ke tvorbě stránek

Ještě na úvod uveďme fakt, že SEO se společně s Pay per click (PPC) reklamou řadí pod Search Engine Marketing (SEM), tedy online marketing zaměřený na viditelnost určitého projektu na internetu. K marketingu jako takovému má také výrazně blíž než k webdesignu a příbuzným oborům. Hlavním cílem SEO je, jak už jsme si rozebrali výše, zvýšení dohledatelnosti vaší webové prezentace. Dalšími (souvisejícími) cíli pak může být zvýšení návštěvnosti, snížení míry odchodu ze stránek nebo třeba také snížení nákladů na zákaznickou podporu. S tím vším souvisí zvýšení zisku celé společnosti.

Pokud snad máte obavy, že ani na základní nastavení nebudete mít dostatečné znalosti, protože tomu „IT prostředí“ vůbec nerozumíte, hoďte je klidně za hlavu. Raději si místo toho uvařte kávu nebo čaj a pusťte se do toho s námi, v příštích dílech už si ukážeme něco z praxe.

Napsat komentář