Šablona Divi – základní nastavení

V předchozím článku jsme se velmi obecně zaměřili na prémiovou šablonu Divi a její možnosti, v tomto se podíváme na základní nastavení, které se může zpočátku zdát nepřehledné. Pro editaci klikněte v administračním menu na položku Divi > Nastavení šablony. Zobrazí se vám základní nastavení šablony s osmi záložkami, které si společně podrobně projdeme.

Všeobecné (General)

 • Logo – zde můžete nahrát, nebo odstranit logo svého webu.
 • Pevná navigační lišta – povolíte, nebo zakážete fixní navigaci. Taková lišta se při posunu na stránce směrem dolů mírně zmenší a zůstává v její horní části.
 • Povolit Divi galerii – můžete nahradit výchozí styly WordPress galerie těmi, které nabízí šablona Divi.
 • Výchozí paleta nástroje pro výběr barev – přednastavená paleta se zobrazuje při úpravách přes Přizpůsobit a také v Divi Builderu.
 • Vybrat první obrázek – zajistí, že se první obrázek v příspěvku stane i náhledovým (musí se však nacházet na vašem webu).
 • Režim webu – aktivuje zobrazování celých příspěvků místo náhledů na všech indexovaných stránkách webu.
 • Rozložení postranního panelu – vybíráte mezi pravým a levým umístěním pro stránky a příspěvky.
 • Rozvržení stránek Obchod a Kategorie pro WooCommerce – vybíráte mezi pravým a levým umístěním postranního panelu pro stránky obchodu a kategorie produktů.
 • API klíč Google – zde můžete vložit klíč k propojení s Google Maps.
 • Zařadit Google Maps skript do fronty – pokud používáte Google Maps, můžete odebrat skript z Divi Builderu, což může zlepšit kompatibilitu s pluginy třetích stran, skript bude zařazen do fronty.
 • Použijte písma Google – při povolení bude šablona užívat i písma z Google Fonts.
 • Zobrazit ikonu Facebook / Twitter / Google+ / Instagramu / RSS – zobrazíte, nebo skryjete ikonky jednotlivých sociálních sítí a kanálu RSS.
 • URL profilu Facebook / Twitter / Google+ / Instagram a adresa RSS – zde přidáte odkazy k jednotlivých ikonám.
 • Počet produktů zobrazených v kategorii WooCommerce – nastavíte počet produktů v archivech.
 • Počet příspěvků, který se zobrazí na stránce Kategorie / Archivu / Hledání / Tag – můžete nastavit libovolný počet zobrazených příspěvků pro jednotlivá umístění.
 • Formát data – zde nastavíte formát dat podobně jako nastavení WordPress (vizte kodex).
 • Použít úryvky, pokud existují – povolíte, nebo zakážete použití úryvků v příspěvcích a na stránkách. Zároveň musíte mít vyplněné jejich stručné výpisy.
 • Responsivní shortcodes – umožníte zkratkovým kódům reagovat na různá rozlišení.
 • Podskupiny Google Fonts – povoluje písma pro jiné než anglické jazyky.
 • Tlačítko Zpět na začátek – v pravém dolním rohu stránky se při posunu dolů zobrazí tlačítko k návratu nahoru.
 • Jemnější rolování – povolíte jemnější posun na stránce pomocí kolečka myši.
 • Vypnout překlady – po aktivování zůstane administrace šablony Divi v angličtině.
 • Povolit responzivní obrázky – povolí, nebo zakáže responzivní obrázky.
 • Zmenšit a kombinovat soubory Javascript /CSS – můžete povolit pro optimalizaci rychlosti.
 • Přizpůsobené CSS – můžete vložit vlastní styly. Stejné pole, které se zobrazuje v úpravách v Přizpůsobit.

Navigace (Navigation)

Toto nastavení platilo pro tvorbu menu před integrací jeho snadného vytvoření v administraci WordPress (Vzhled > Menu). Dnes se vytváření touto cestou nedoporučuje, tuto část nastavení proto přeskočíme.

Nástroj na tvorbu (Builder)

Post type integration

 • Povolit službu Divi Builder na typy příspěvků – povolíte, nebo zakážete Divi Builder pro příspěvky, stránky nebo projekty.

Pokročilé

 • Generování statického souboru CSS – můžete povolit cachování vložených CSS stylů.
 • Výstupní vložené styly – pokud se styly generují jako statický soubor, můžete je nechat vypisovat přímo do stránek, nikoli do souboru se stylopisem.
 • Prohlídka produktu – zobrazí tutoriál při prvním užití Divi Builderu.
 • Povolit nejnovější zkušenosti se stavebníky Divi – povolí nový Divi Builder.
 • Povolit klasický editor – podobně jako plugin Klasický editor deaktivuje blokový editor Gutenberg, v němž se tvoří příspěvky.

Rozložení (Layout)

Rozvržení příspěvku

 • Choose which items to display in the post info section – zde vybíráte, která metadata se budou zobrazovat v jednotlivých článcích (autor, datum, kategorie, počet komentářů).
 • Zobrazit komentáře k příspěvkům – povolíte, nebo zakážete komentáře u článků.
 • Umístit náhledy obrázků k příspěvkům – zobrazíte, nebo skryjete náhledové obrázky u článků.

Rozvržení stránky

 • Umístit náhledy obrázků na stránky – zobrazíte, nebo skryjete náhledové obrázky u stránek.
 • Zobrazit komentáře na stránkách – povolíte, nebo zakážete komentáře u stránek.

Hlavní nastavení

 • Sekce informace o příspěvku – vybíráte, která metadata se budou zobrazovat (autor, datum, kategorie, počet komentářů).
 • Zobrazit náhledy obrázků na stránkách s obsahem – povolíte, nebo zakážete náhledové obrázky v archivech.

Reklamy (Ads)

 • Povolit 468×60 banner pro příspěvky – můžete vložit obrázek, který se zobrazí pod obsahem.
 • Obrázek reklamního banneru 468×60 – zde zadáváte adresu daného obrázku.
 • Cílová URL 468×60 reklamy – sem můžete zadat adresu odkazu daného obrázku.
 • Kód Google Adsense 468×60 – sem zadáváte kód Google Adsense.
Šablona Divi - nastavení - reklamy

SEO

Pokud nepoužíváte (a z nějaké důvodu ani používat nechcete) specializovaný plugin jako je např. Yoast SEO, v této části můžete nastavit základní pravidla.

SEO pro úvod

 • Povolit vlastní titulek – nahradíte standardní kombinaci názvu a popisu webu za jiný titulek webu, uvádí se do pole níže.
 • Povolit meta popis – nahradíte standardní popis webu za vlastní, uvádí se do pole níže.
 • Povolit meta klíčová slova – můžete přidat klíčová slova, uvádějí se do pole níže. Většina vyhledávačů je však již nebere v potaz.
 • Povolit kanonické URL's – pomohou zabránit vyhledávačům v indexování duplicitního obsahu, čímž zamezíte penalizaci od vyhledávačů.
 • Vlastní titulek úvodu (je-li aktivován) – vizte první bod.
 • Meta popis úvodu (je-li aktivován) – vizte druhý bod.
 • Meta klíčová slova úvodu (jsou-li aktivována) – vizte třetí bod.
 • Pokud máte vlastní titulky deaktivovány, zvolte si metodu automatického generování – i bez vlastních titulků můžete nastavit pravidla, podle nichž se budou automaticky vytvářet.
 • Určete znak, který bude oddělovat titulek webu a název příspěvku – zvolte znak, který se zobrazuje mezi názvem webu a názvem příspěvku. Běžně se užívá např. pomlčka nebo pajpa.

SEO pro příspěvek

 • Povolit vlastní titulky – nahradíte standardní kombinaci názvu příspěvku a názvu webu za jiný titulek, uvádí se pomocí pole níže.
 • Povolit vlastní popis – nahradíte standardní popis za vlastní, uvádí se pomocí pole níže.
 • Povolit vlastní klíčová slova – zadáte vlastní klíčová slova k příspěvkům, uvádějí se pomocí pole níže.
 • Povolit kanonické URL's – pomohou zabránit vyhledávačům v indexování duplicitního obsahu, čímž zamezíte penalizaci od vyhledávačů.
 • Název uživatelského pole pro titulek – vizte první bod.
 • Název uživatelského pole pro meta popis – vizte druhý bod.
 • Název uživatelského pole pro klíčová slova – vizte třetí bod.
 • Pokud máte vlastní titulky deaktivovány, zvolte si metodu automatického generování – i bez vlastních titulků můžete nastavit pravidla, podle nichž se budou automaticky vytvářet.
 • Určete znak, který bude oddělovat titulek webu a název příspěvku – zvolte znak, který se zobrazuje mezi názvem webu a názvem příspěvku. Běžně se užívá např. pomlčka nebo pajpa.

SEO pro stránku

 • Povolit kanonické URL's – pomohou zabránit vyhledávačům v indexování duplicitního obsahu, čímž zamezíte penalizaci od vyhledávačů.
 • Povolit meta popisy – zobrazíte, nebo skryjete meta popisy na stránkách kategorií a archivu.
 • Zvolit způsob generování titulku – i bez vlastních titulků můžete nastavit pravidla, podle nichž se budou automaticky vytvářet.
 • Určete znak, který bude oddělovat titulek webu a název příspěvku – zvolte znak, který se zobrazuje mezi názvem webu a názvem příspěvku. Běžně se užívá např. pomlčka nebo pajpa.

Integrace (Integration)

Šablona Divi umožňuje vložení vlastních kódů do předem určených míst. Tato umístění aktivujete právě zde.

 • Povolit kód v hlavičce – vkládá se do pole níže.
 • Povolit kód v těle stránky – vkládá se do pole níže.
 • Povolit kód na začátku příspěvku – vkládá se do pole níže.
 • Povolit kód na konci příspěvku – vkládá se do pole níže.
 • Přidat kód do < head > vašeho webu – pole pro vložení kódu do hlavičky.
 • Přidat kód do < body > – pole pro vložení kódu do těla.
 • Přidat kód na začátek příspěvků – pole pro vložení kódu do článků.
 • Přidat kód na konec příspěvků před komentáři – pole pro vložení kódu na konec článků.
Šablona Divi - nastavení - integrace

Aktualizace (Updates)

V této části můžete aktualizovat šablonu Divi přímo z prostředí redakčního systému WordPress.

 • Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno vašeho účtu u eleganthemes.com.
 • API klíč – vložte váš API klíč.
 • Version Rollback – přes toto tlačítko se můžete vrátit k předchozí verzi šablony Divi.
Šablona Divi - nastavení - aktualizace

Napsat komentář